Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Tvådagars certifieringsutbildning

27-28 mars: Östersund

Clarion Hotel Grand Östersund
Onsdag 27 mars: 09.00 - 17.00
Torsdag 28 mars: 08.00 - 16.00

Anmäl dig här

Pris: 15.900 kronor (exkl moms),
Medlemspris 13.900 kr 

 

  

Förening

RÄTT FOKUS I STYRELSEARBETET

En professionell styrelse har en avgörande betydelse för ett bolags utveckling, oavsett storlek och bransch. Det här är utbildningen för dig som vill fördjupa och bredda dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete, så att du på ett mer professionellt sätt ska kunna bidra till ökad konkurrenskraft och värdetillväxt.

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet och bygger på de senaste rönen om hur styrelser bör fungera för att aktivt bidra till framgång och lönsamhet. Undervisningen bedrivs i seminarieform och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte både med kurskamraterna och med erfarna lärare och styrelseproffs.

Utbildningen är på totalt 16 timmar fördelat på fyra områden:

  • Rätt styrning
  • Rätt bemanning
  • Rätt inriktning
  • Rätt arbetssätt

Pedagogiken bygger på att vi tillsammans bygger en ny kunskapsportfölj. Från lärarhåll tillför vi ny kunskap, du och de andra deltagarna bygger på med egna iakttagelser och erfarenheter, vi diskuterar tillsammans och i grupper hur våra verkligheter kan göras bättre.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Litteratur 
Vägledning till god styrelseed

Lärare 
Lärare är Ewa Ljunge som ansvarat för ett flertal Rätt Fokus-utbildningar här i Jämtland.
Ewa är en mycket skicklig och trevlig lärare med stor egen erfarenhet av aktivt styrelsearbete.
Alla våra lärare är ackrediterade.

Bli en certifierad styrelseledamot
Om du så önskar kan du avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov, som utförs digitalt, för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i grundläggande styrelsearbete – en kvalitetsstämpel och meriterande när ägare och valberedningar söker styrelseledamöter. 

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. 

Nationella partners: