Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

Område

I korthet

Utbildning
ecoDa: 'New governance-challenges for boardmembers in Europe'

Kursdatum
26-27 oktober 2017

Plats
Bryssel

Vill du lära dig mer om europeisk bolagsstyrning?

Som medlem i Styrelseakademien kan du anmäla dig och få rabatt på  ecoDa’s utbildning om bolagsstyrning i Europa. Utbildningen går igenom de olika bolagsstyrningsmodeller som finns i Europa, tar upp frågor som berör företag som verkar inom flera europeiska länder, går igenom det senaste inom reglering och lagstiftning av bolagssektorn inom EU och ger deltagarna en chans att jämföra sina egna erfarenheter med styrelseledamöter i liknande företag i andra europeiska länder. 

Denna unika utbildning är en chans till nätverksbyggande och större beredskap för frågor som berör en styrelse i ett bolag med europeisk verksamhet.

Nästa kurstilfälle är 26-27 oktober 2017, med temat 'New governance-challenges for boardmembers in Europe'.

MER INFORMATION

> Läs mer om utbildningen

Nationella partners: