Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

 

 

Maj 2017

Kontakt

Maria Öhman
VD StyrelseAkademien Sverige

072-331 02 24

Två nya ledamöter till StyrelseAkademien Sveriges styrelse

På tisdagens stämma utsågs Kristina Jarring Lilja och Kenneth Lundin till nya ledamöter i StyrelseAkademien Sveriges styrelse, och Per Westerberg omvaldes som dess ordförande.

”Jag brinner verkligen för att utveckla och professionalisera styrelsearbetet i företag och organisationer. StyrelseAkademien fyller en viktig funktion och jag ser fram emot att bidra till en optimal medlemsnytta och ett starkt varumärke.” säger Kristina Jarring Lilja.

Kristina har lång erfarenhet av handel i ledande positioner, internationellt och i Sverige. Under åren 2004 – 2009 var Kristina VD för Micro Holding, noterat på OMX First North. Sedan 2010 arbetar hon som professionell styrelseledamot och har en gedigen erfarenhet, både som ordförande och ledamot. Kristina är ordförande för StyrelseAkademien Skåne, Sveriges näst största förening med 675 medlemmar.

Kenneth Lundin är en erfaren internationell ledare med en karriär inom Telekom/IT, inom framför allt Microsoft-koncernen, både i Europa och Asien. Utöver uppdragen som ledamot i StyrelseAkademien Sveriges styrelse och ordförande i StyrelseAkademien Sydost, sitter han i ett flertal andra styrelser, såsom  Comaea International AB,  CSV Rating AB, Novacast Systems AB, Donald Davies & Partners AB,  samt EDR & Medeso AB. 

”Jag ser verkligen fram emot att bidra till ett ökat fokus på modernt styrelsearbete tillsammans med kollegorna inom StyrelseAkademien. Affärsutveckling genom en professionell styrelse är en väsentlig konkurrensfördel.”  säger Kenneth.

Per Westerberg blev omvald och påbörjar nu sitt andra år som ordförande. ”Vi är glada att kunna välkomna Kristina och Kenneth till styrelsen, med all den kompetens de har att tillföra. I styrelsen finner vi nu representanter från norr till söder, både från våra stora och små föreningar, vilket självklart kommer att bidra positivt till det spännande året vi har framför oss.” säger Per. 

I StyrelseAkademien Sveriges styrelse ingår nu:

  • Per Westerberg, ordförande
  • Olof Degerfeldt, vice ordförande
  • Kristina Jarring Lilja, ledamot
  • Ylva Hambraeus Björling, ledamot
  • Kenneth Lundin, ledamot
  • Rigmor Öberg, ledamot
  • Ossian Ekdahl, ledamot
  • Suzanne Liljegren, ledamot

Först publicerad via Cision


Per Westerberg
Ordförande StyrelseAkademien Sverige


Kristina Jarring Lilja
Ledamot StyrelseAkademien Sverige
Ordförande StyrelseAkademien Skåne


Kenneth Lundin
Ledamot StyrelseAkademien Sverige
Ordförande StyrelseAkademien Sydost

Nationella partners: