Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Datum | Utbildningen är uppdelad på två tillfällen
Torsdag den 7/6 2018 & Torsdag 14/6 2018 kl 9:00 - 17:00

Plats | Halmstad, plats meddelas senare

 KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN

Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan. Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta Ritha Andersson, info@styrelseakademien.se 

Anmälan |senast 24 maj 2018

Pris | 13 600 kr exkl. moms, Medlemmar 12 200 kr exkl. moms 
(Medlemsavgift 1 500 kr/år inkl. moms)
Medlemspris gäller även för Företagarna, Connect Väst, Almi och TEK.
Anmälan är bindande. Förskottsbetalning tillämpas. 

 

Kontaktperson: Ritha Andersson info@styrelseakademien.se

Område

RÄTT FOKUS I STYRELSEARBETET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA AKTIEBOLAG SME (certifieringsutbildning)

Välkommen till StyrelseAkademiens certifieringsutbildning Rätt Fokus

Intresset för styrelsearbete och bolagsstyrning har ökat och ägare och andra intressenter har upptäckt att bra bolagsstyrning bidrar aktivt till företagets framgång. Det gäller alla typer av företag, oavsett bransch och storlek. Dessutom börjar organisationer – ex de ideella – att tillämpa liknande styrning som företagen.

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet och bygger på de senaste rönen om hur styrelser bör fungera för att aktivt bidra till framgång och lönsamhet. Undervisningen bedrivs i seminarieform och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte både med kurskamraterna och med erfarna lärare och styrelseproffs.

Utbildningen omfattar 16 timmars undervisning, fördelade på fyra olika ämnesområden med rubrikerna:

• Rätt styrning
• Rätt bemanning
• Rätt inriktning
• Rätt arbetssätt

Utbildningen tar sikte på dig som vill öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Du vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande. Du vill mera aktivt bidra till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål. 

Certifiering
Varje utbildning avslutas med ett frivilligt teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifiering i Rätt fokus för aktiebolag (SME).

Lärare
Alla våra lärare är ackrediterade.

Litteratur
Vägledning till god styrelsesed, Styrelsens Faktabok
Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kontaktperson:

Ritha Andersson

halland@styrelseakademien.se

Först publicerad via Cision

Nationella partners: