Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

31 oktober kl 08.30-12.30 i Gävle

Anmäl dig här ...

Förening

Utbildning - Insikt i styrelsearbete

Utbildningen ska ge en insikt om styrelsearbetets fyra huvudområden, styrelsens ansvar och regelverk, styrelsens kompetensbehov, styrelsens styrning och strategi samt styrelsens informations- och samhällsansvar. 

Erbjuds som en öppen utbildning där alla som är intresserade kan anmäla sig på StyrelseAkademien Gävleborgs hemsida men erbjuds också till specifika grupper och kan anpassas utifrån beställarens behov. 

Syfte och mål: Deltagarna ska efter genomgången utbildning fått en insikt om styrelsearbetet inom de fyra huvudområdena. Om fördjupning önskas rekommenderas certifieringsutbildningen .

Målgrupp: Enskilda personer som är intresserade av att få en insikt i styrelsearbetets villkor och företag eller andra organisationer som vill få en anpassad utbildning utifrån den egna organisationens behov.

Pris: För medlemmar i StyrelseAkademien 3 900 kr, övriga 5 200 kr. Anpassade utbildningar för företag och andra organisationer, enligt offert. Önskad gruppstorlek, 6–20 personer. halvdag 4 tim. 

Priserna ovan exklusive moms.
Medlemskap StyrelseAkademien 1600 kr/år inklusive moms. 


För mer information, kontakta gärna:

Kjell Gunnarsson, verksamhetsledare Gävleborg
kjell.gunnarsson@styrelseakademien.se
Telefon 076-051 35 81


Nationella partners: