Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Nyfiken jury söker svar 

StyrelseAkademien Gävleborg, Nordea Gävleborg och Mellansvenska Handelskammaren instiftar Mångfaldspriset Gävleborg för företags- och föreningsstyrelser.

Världen, Sverige och Gävleborg är i stark förändring, något som ställer krav på vår vilja och förmåga att inkludera och använda hela samhällets resurs. Inte minst en nödvändighet för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och ett välmående för både samhälle och individ.

Vilka företag och föreningar har varit och är mest framgångsrika att i ord och handling arbeta med jämställdhet och mångfald i styrelsen?

StyrelseAkademien Gävleborg, Nordea Gävleborg och Mellansvenska Handelskammaren instiftar därför ett mångfaldspris i övertygelsen om att det företag eller den förening som arbetar med jämställdhet och mångfald i styrelsen också gör det genom hela sin organisation och att verksamheten därmed skapar hållbar tillväxt och blir mer framgångsrik.

Priset skall stimulera till ett aktivt styrelsearbete i företag och organisationer i Gävleborg och uppmuntra till och lyfta fram goda och betydelsefulla insatser.

Målgruppen är företag och föreningar med säte i Gävleborg och/eller med tydlig närvaro i Gävleborg – dess styrelser och valberedningar.

Vi i juryn har lärt oss att mångfald inte låter sig definieras på ett enda enhetligt sätt utan mångfald ligger till stor del i betraktarens ögon. Därför väljer vi att överlåta till de som nominerar och de som nomineras att själva beskriva sin syn på mångfald och på vilket sätt den nominerade styrelsen eller valberedningen verkligen är och arbetar med mångfald.

Priset består av ett diplom och ett stipendium om 15.000 kronor och kommer att tillkännages i samband med Gävle Pride i augusti i år.  

- Mångfald är en förutsättning för att våra företag i länet skall kunna skapa en hållbar tillväxt. I alla våra kontakter med våra medlemsföretag så är kompetensförsörjningsfrågan en av de allra viktigaste, säger Cecilia Hed Malmström regionchef Gävleborg på Mellansvenska Handelskammaren.

- Ökad mångfald i styrelsen skapar bättre och mer framgångsrika företag, något som är centralt i all vår dialog med företagskunder, säger Staffan Thegel ansvarig Nordea Gävleborg. 

Nomineringsarbetet pågår fram till den 8 juni och vem som helst kan nominera, du gör via länken till vänster, eller klicka här, https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=543ada4ce80b:

Vår jury består av följande personer:

Per Bill Landshövding Gävleborg
Pär Johansson Glada Hudikteatern
Åsa Malmström Mittmedia
Eva Cooper Företagarna
Emelie Lundin Sudieförbundet Vuxenskolan/Gävle Pride
Alicia Espinosa egenföretagare
Staffan Thegel Nordea
Cecilia Hed Malmström Mellansvenska Handelskammaren
Arnfinn Fredriksson StyrelseAkademien Gävleborg

För ytterligare information, vv kontakta

Arnfinn Fredriksson StyrelseAkademien Gävleborg 070-237 9669 eller gavleborg@styrelseakademien.se

 

 

 

Nationella partners: