Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Julen står för dörren och det brukar vara bråda tider för alla, inte bara i tomteverkstaden.

Själv har jag nu varit verksamhetsledare för StyrelseAkademien Gävleborg i knappt ett halvår och ser att det finns mycket spännande att göra inom näringslivs- och styrelseområdet. Det viktigaste är naturligtvis att jobba för medlemmarna och att utveckla vår verksamhet i rätt riktning.

Under hösten har det genomförts en medlemsundersökning, dvs vad tycker medlemmarna är det viktigaste frågorna för mig som medlem i StyrelseAkademien. Undersökningen är en viktig ledstjärna för vad vi ska fokusera på framåt. Det viktigaste som medlemmarna anser är kunskap och kompetens följt av nätverkande och kontakter samt att dela med sig av erfarenhet genom nya uppdrag inom StyrelseAkademiens verksamhetsområde. 

Jag ska sammanfatta lite kort vad som är på gång inom dessa tre områden.

Kunskap och kompetens
Den utbildning som är mest etablerad och har ett mycket gott renommé är certifieringsutbildningen Rätt fokus. Det är tvådagarsutbildningen som efter genomförd tenta ger ett ”examensbevis” i form av ett certifikat. Många är väldigt intresserad av att utbilda sig vidare men det är inte alltid kalendern medger att avsätta två heldagar. StyrelseAkademien Gävleborg har därför som första pilot i landet fått välsignelse från riksplanet att genomföra även kortare utbildningar som riktar sig till dels små styrelser för bolag i tillväxt men också till de som har varit med ett tag och vill ha en uppfräschning av sin styrelsekompetens. Det händer hela tiden saker inom styrelseområdet och ansvaret på styrelseledamöter lär inte minska, tvärtom kommer det sannolikt att öka. Vi kommer att från 2019 erbjuda dels en skräddarsydd utbildning ca 1,5 tim direkt till företag/organisationer, för de som vill få en första inblick i styrelsearbete samt en halvdagsutbildning som ger mer insikt i vad styrelsearbetet innebär. De områden som utbildningarna inriktar sig på är:

 

 

  

Håll koll på utbildningskalendern i StyrelseAkademiens hemsida, vi kommer att lägga ut utbildningstillfällena där. Vi har också utvecklat ett samarbete med Dalarna så vissa utbildningar kommer att samköras. 

Som bekant har det varit val i höst och många nya styrelsesammansättningar i de kommunala bolagen. Vi kommer därför också att inrikta oss på att utbilda styrelseledamöter i de kommunala bolagen.

Nätverk
En del i medlemsnyttan är att arrangera medlemsluncher och att tillsammans med våra samarbetspartners ordna andra träffar med intressanta föreläsare. Senaste förläsaren på Elite Grand Hotell var Lotta Pettersson från Svensk Näringsliv som pratade om företagsklimatet i Gävleborg samt kompetensförsörjningen och hur styrelsen kan agera strategiskt med dessa frågor. Nästa medlemslunch är den 29 januari i Gävle då Eva Cooper från Företagarna ska prata om ett intressant och aktuellt ämne. Håll ögonen öppna för mer info.

Uppdrag
Många medlemmar har lång erfarenhet av styrelse- och ledningsarbete i företag och tar gärna till sig nya uppdrag. Det kommer med jämna mellanrum förfrågningar från företag om på vilket sätt vi kan stötta med kompetens. För att ha en bra process och för att kunna ta hand om dessa förfrågningar har vi för avsikt att skapa en lokal kompetensbank där medlemmar kan anmäla sig och sedan kunna ta del av förfrågningar. Ni som är intresserade av nya uppdrag inom StyrelseAkademiens verksamhetsområde, maila till mig med ert namn, telefon och lite om era erfarenheter så kan vi förmedla dessa kontakter vidare till de företag/organisationer som söker styrelsekompetens.

Slutligen, ha en riktigt ...

Hälsningar

Kjell Gunnarsson
Verksamhetsledare StyrelseAkademien Gävleborg
Telefon 076-7627468
kjell.gunnarsson@styrelseakademien.se

Nationella partners: