Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Extra stämma
En extrastämma med fyllnadsval till styrelsen kommer att hållas den 26 mars kl 13.30-15.00 på Winn Hotell, Absint, i Gävle. Formell kallelse kommer att skickas ut när valberedningen har tagit fram förslag på ledamöter. Det kommer också att läggas ut på StyrelseAkademien Gävleborgs hemsida

Ordinarie årsstämma

Årsstämman kommer att hållas den 7 maj kl 13.00-15.00 i Gävle. Kallelse med förslag kommer att skickas i god tid enligt stadgarna.

Medlemmar kallas via epost.

Nationella partners: