Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE


Måndagen den 4 november kl 09.00-16.00

Plats: Nordea, Stora Torget i Falun.

Pris: 1995 kr ex moms (1495 kr ex moms för medlemmar i StyrelseAkademien Dalarna). Fika och lunch ingår. 

Anmäl dig här ...

Förening

I samarbete med Berghaupt konsult och Nordea bjuder vi in till en intensiv utbildningsdag med både teori och praktiska exempel kring ett företags ekonomi utifrån ett styrelseperspektiv.

När du arbetar i styrelsen och är aktiv i styrelsearbete behöver du bra kännedom och förståelse för företagets ekonomi.

Väl fungerande system för ekonomisk planering, löpande uppföljning och kontroll ger dig information som du behöver kunna tolka. Exempel:
• Resultatuppföljning mot uppsatta mål och prognoser
• Uppföljning av företagets likviditet och betalningsförmåga
• ”Early warnings”, exempel på tidiga varningssignaler
• Ekonomisk uppföljning av viktiga projekt, exv. investeringar

Vidare skriver du som styrelserepresentant under företagets årsredovisning. Då är det tryggt att ha kännedom om resultat− och balansräkningen och förståelse för olika regler som styr.

Brukar du använda allabolag.se eller liknande informationskällor? Där hittar Du värdefull information om alla aktiebolag. Bland annat redovisas ekonomiska nyckeltal för lönsamhet och finansiell ställning. Du behöver känna till hur de viktigaste nyckeltalen beräknas och tolkas.

Dagen leds av Hans Nyström, Berghaupt konsult. Hans är en mycket erfaren styrelseledamot bl a som styrelseordförande i flera bolag. 

Varmt välkomna!

Jan Paju, StyrelseAkademien Dalarna, svarar på frågor och funderingar, jan.paju@styrelseakademien.se, 0709-12 12 30.

Nationella partners: