Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Utbildningen är uppdelad på 4 tillfällen

Pris 2 390 kr exkl moms för fyra lunchträffar 

Plats Dalarna

Anmäl ditt intresse här

Område

Vi håller en serie av fyra luncher för samma deltagargrupp (ca 6 deltagare) med syftet att hjälpa SA Dalarnas medlemmar att få styrelseuppdrag. Efter fyra träffar ska deltagarna ha fått tips och råd om hur man själv bör aktivera sig och hur man utnyttjar sina nätverk för att bli attraktiv. 

Ledare: Karin Burgaz, Nya Ledarskapet och Gaby Back, StyrelseAkademien Dalarna 

Lunch 1: "Styrelse-CV:t” Lunchen inleds med att deltagarna presenterar sig. Därefter går StyrelseAkademien och Nohrstedt & Partners igenom hur man bygger ett attraktivt och professionellt styrelse-CV och hur detta skiljer sig från ett ”vanligt” CV. 

Lunch 2: ”Mitt styrelsevarumärke och kompetensprofil” Vi börjar lunchen med att gå igenom respektive deltagares styrelse-CV. När man bygger en professionell extern styrelse tittar man mycket på varje enskild ledamots kompetens. Våra diskussioner under denna punkt kommer att kretsa kring deltagarnas personliga varumärken och hur man profilerar sin person och sina kompetenser. 

Lunch 3: ”Mitt styrelsenätverk” Vi summerar tidigare lunchers teman och diskuterar deltagarnas frågor och reflektioner. Ett nätverk ökar förutsättningar för att bli inbjuden till styrelsearbete. Vi diskuterar vilka sammanhang som kan vara relevanta och som kan skapa dessa möjligheter. Deltagarna får också tips på vilka nätverk som är gynnsamma för framtida styrelseposter. 

Lunch 4: Summering och handlingsplan Vi avslutar med att skapa en handlingsplan innehållande de aktiviteter som varje enskild deltagare vill genomföra för att uppnå sina mål. Dessutom går vi igenom hur vi som grupp fortsättningsvis kan stötta varandra professionellt. Välkommen med din anmälan! 

OBS! Medlemmar registrerade i Kandidatbanken har förtur! 

Nationella partners: