Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE


7 och 14 november, Falun/Mora kl 8:30 - 17:00
28 november och 5 december, Gävle kl 08:30 - 17:00

Medlemspris 12 200 kr (exkl moms)

Övriga 13 600 kronor (exkl moms)

Medlemmar i Handelskammaren o/e Företagarna betalar 12.200 kr, ange ditt medlemskap vid anmälan.

Plats:
se respektive ort

Anmälan till Falun/Mora ...

Anmälan till Gävle ...

Område

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Utbildningen omfattar 16 timmars undervisning, fördelade på fyra olika ämnesområden med rubrikerna:

• Rätt styrning
• Rätt bemanning
• Rätt inriktning
• Rätt arbetssätt 

CERTIFIERING
Du kommer att kunna avlsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen. 

LÄRARE
Fredrik Ahlgren är en uppskattad och erfaren facilitator för främst ägare, styrelser och andra ledande funktioner i organisationer. Fredrik har haft förmånen att vara VD i ägarledda bolag i 15 år, bland annat för revision och rådgivningsfirman BDO med 650 anställda i Sverige. Hans specialitet är ägarledda företag och anser att oavsett produkt, tjänst, patent, teknik eller marknad  är det i slutänden människor som ska hantera samt verkställa alla utmaningar.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Litteratur:
Vägledning till god styrelsesed

Anmälan:
Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Fakturan ska vara betald innan kursstart

Nationella partners: