Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Kontakt Dalarna

dalarna(@)styrelseakademien.se

Adress

StyrelseAkademien Dalarna
c/o Kling Redovisningsbyrå
Halvarsgårdarna Mass Backe 9
781 98 Borlänge

Kansli

Administratör: Jeanette Hellgren, tfn 073 540 07 35

Dokument

  • Uppdateras löpande

VÄLKOMMEN TILL STYRELSEAKADEMIEN dalarna

Det våra medlemmar främst uppskattar är att det finns tillgång till bra styrelseutbildningar och möjlighet att knyta värdefulla kontakter på hemmaplan, vilket i förlängningen kan leda till styrelseuppdrag.

Vi är inte större än att vi kan samsas och göra gemensam sak med ett antal strategiska partner. Framför allt vill vi stötta de företag som växer så att de kan skilja på operativt och strategiskt arbete.

Långsiktigt vill vi att andelen företag i länet som har ett aktivt styrelsearbete ska öka markant och att det blir en bra dialog om styrelsearbete i och mellan företagen. Där ser vi att StyrelseAkademien är en okomplicerad och neutral arena för detta.

Välkommen!

Kjell Nohrstedt
Ordförande i StyrelseAkademien Dalarna

Kjell Nohrstedt

kjell(@)nohrstedt.se

Ordförande

Anna Rosengren

anna.rosengren(@)almi.se

Vice ordförande

Christina Sjöberg

christina.sjoberg(@)dalarnasciencepark.se

Ledamot

Henk Noback

henk.noback(@)morakniv.se


Ledamot

Karin Burgaz

karin.burgaz(@)nyaledarskapet.se

Ledamot

Mats Johansson

mats.johansson(@)reformklubben.com

Ledamot

Hannah Risander

hannah(@)risander.se

Ledamot

Nationella partners: