Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Träffarna är uppdelad på 4 tillfällen,
Fredag 2017-03-03 kl 11:30 - 13:30
Fredag 2017-03-24 kl 11:30 - 13:30
Fredag 2017-04-28 kl 11:30 - 13:30
Fredag 2017-05-19 kl 11:30 - 13:30

Läs mer och anmäl dig här ...

Område

Under våren 2016 har en ny grupp deltagit i vår aktivitet ”Styrelseluncher”. Över en förlängd lunch har gruppen träffats vid fyra tillfällen. Syftet med träffarna är att ge deltagarna bättre förutsättningar att få styrelseuppdrag genom att göra sig synliga och ge signaler om intresset för styrelseuppdrag. Diskussionerna utgick alltid från deltagarnas personliga förutsättningar. 

Under träffarna diskuterades bl.a: 
Styrelse CV 
Hur kan ett styrelse CV se ut? Vad bör man lyfta fram i ett styrelse CV? Varje deltagare fick skriva ett eget CV som riktade sig mot att söka styrelseuppdrag. 

Personligt varumärke 
Hur uppfattar andra personer Dig? Hur vill Du att andra personer skall uppfatta Dig? Stämmer dessa uppfattningar överens? På vilket sätt kan Du ta reda på om uppfattningarna stämmer överens? 

Nätverk 
Är nätverk det största kapitalet vi har? Att etablera och inte minst underhålla kontakter är viktigt. Hur gör vi det strukturerat? Att använda sociala medier blir allt viktigare. Hur använder vi det effektivt?


Diskussionsledare har varit Karin Burgaz, Nya Ledarskapet och Gaby BackStyrelseAkademien Dalarna.

Nationella partners: