Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

Förening

Vid Stjärngalan i Borlänge den 31 jan 2019 delade StyrelseAkademien Dalarna ut 2018 års Mångfaldspris.

Vinnare blev Spendrups Bryggeri, som representerades av Helena Nylén och Goran Pavic.

 

Från vänster; Kjell Nohrstedt, ordf StyrelseAkademien Dalarna, Helena Nylén, Spendrups, Ylva Thörn, Landshövding Dalarna, Goran Pavic, Spendrups och Tomas Ahlbäck, Nordea.

  

Mångfaldspriset - för förtjänstfullt styrelsearbete ur ett jämställdhets - o/e mångfaldsperspektiv

Syfte
Priset skall stimulera till ett aktivt styrelsearbete i företag och organisationer i Dalarna och uppmuntra goda och betydelsefulla insatser ur ett jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektiv.

Målgrupp
Företag och organisationer med säte eller tydlig närvaro i Dalarna - dess styrelser och valberedningar, VD, platschef eller andra personer som på något sätt påverkar styrelserna i dessa.

Priset kan tilldelas enskilda personer, såväl som hela eller delar av styrelser och/eller valberedningar.

Kriterier
Pristagaren (-arna) skall genom beslut, åtgärder eller andra insatser i styrelsen eller valberedningen ha bidragit till att styrelsearbetet utvecklas ur ett jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektiv.

Med jämställdhet avses i detta fall en jämn fördelning av kvinnor och män i styrelsen.

Med mångfald avses i detta fall etnisk bakgrund, kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning samt social bakgrund.

Priset och dess tillkännagivande
Priset består av ett diplom samt ett stipendium från Styrelseakademien Dalarna i samarbete med Nordea om 15,000 SEK och tillkännages på Stjärngalan i Borlänge den 31 januari 2019. Stipendiet betalas ut till det företag eller organisation där resultatet har uppnåtts och skall stimulera det fortsatta mångfaldsarbetet.

Nominering
Vem som helst kan nominera såväl enskilda personer som hela eller delar av styrelser och/eller valberedningar och denna skall vara StyrelseAkademien Dalarna tillhanda senast 10 november 2018.

Jury

Juryn består av följande personer:
Ylva Thörn – Landshövding Dalarna
Tomas Ahlbäck - Nordea Dalarna
Lisbeth Sahlin-Hedin - Företagarna Dalarna
Birgitta Bogren – Dalarna Business
Kristina Snitt – Mellansvenska Handelskammaren
Seher Yilmaz – Difference/Reform Society
Anna Rosengren – StyrelseAkademien Dalarna
Kjell Nohrstedt - StyrelseAkademien Dalarna

För mer information, kontakta Kjell Nohrstedt tfn 070-619 78 02.

Nationella partners: