Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

Område

Extra stämman den 21 augusti vid Scandic i Falun godkände stämmans två inkomna frågor gällande StyrelseAkademien Sveriges förslag om höjning av medlemsavgiften till 1.600 kr per år from 2018 (nuvarande 1.500 kr) samt att utöka styrelsen med en styrelseplats till 8 varpå stämman valde in Anna Rosengren enligt valberedningens förslag som ny ledamot.

Anna Rosengren har nyligen tillträtt posten som tillförordnad VD på Almi GävleDala. Hon har under de tre senaste åren agerat rådgivningschef inom Almi GävleDala. Tidigare har Anna Rosengren varit verksam inom det privata näringslivet bland annat som marknads- och försäljningschef på CCS Healthcare, inköpschef på Hemköpskedjan och VD på Dr. Hauschka.

Nationella partners: