Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Pressmeddelande 2017-11-30

Romme Alpin och Hans Nyström nominerad till utmärkelse

Hans Nyström, ordförande för Romme Alpin AB, fick på onsdagen motta Dalarnas nominering till Guldklubban Sverige. Guldklubban tilldelas en ordförande som visar ett gott exempel på hur ordföranderollen har utövats i praktiken och delas ut av SEB, Deloitte och Styrelseakademien.


På bilden syns från vänster; Anders Björkman Styrelseakademien Dalarna, Hans Larsson SEB, Hans Nyström Ordförande Romme Alpin samt Bo Funcke Romme Alpin.

Hans har tillsammans med ägarfamiljen Funcke, deltagit i att under många år utveckla Romme Alpin till att vara en av Sveriges mest framgångsrika skidanläggningar med över 300.000 skidåkardagar på en säsong och med 25 helårsanställda och drygt 500 säsongsanställda.

- Styrelsearbete blir allt viktigare även i ägarledda företag och det kan många gånger vara helt avgörande för att fatta rätt beslut och infria framtidsvisioner,  säger grundaren och delägaren Bo Funcke.  -Hans Nyströms ledarstil präglas av lågmäld saklighet, klokskap och en förmåga att se helheter som har skapat respekt och förtroende i både styrelse och ledning, fortsätter Bo.

-Det är roligt att styrelsearbete i allmänhet uppskattas och förstås extra roligt att den fantastiska utveckling som Romme Alpin har åstadkommit uppmärksammas. Det externa perspektivet är viktigt för att få in nya idéer och ifrågasätta ”gamla sanningar”, säger Hans Nyström.

Utdelningen av Guldklubban sker den 4 dec i Stockholm.

Tidigare nomineringar från Dalarna har bl.a. varit:
Maria Engholm Dalarnas Försäkringsbolag
Anders  Roswall, Kläppen Ski Resort

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Anders Björkman, ordförande Styrelseakademien Dalarna
tel: 070-509 22 00
epost: anders.bjorkman@lrfkonsult.se       

Hans Nyström 
tel: 070-530 99 01
epost: hans@berghaupt.se

  

Fakta:
Om Guldklubban

För att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll för ett effektivt och affärsinriktat styrelsearbete instiftade revisions- och konsultföretaget Deloitte och den ideella föreningen StyrelseAkademien 2005 utmärkelsen Guldklubban. Utmärkelsen delas ut varje år i två klasser, en för noterade och en för onoterade bolag, till ordförande som är goda exempel på hur ordföranderollen har utövats i praktiken.

Om StyrelseAkademien Dalarna
StyrelseAkademien bildades 1991 och är en oberoende, ideell förening som finns i hela landet. Vi är Europas nästa största styrelseinstitut med drygt 6.500 medlemmar och har blivit Sveriges ledande forum för professionell utveckling av styrelseledamöter och ägare. Vi utbildar årligen runt 2.000 personer i styrelse- och ägarfrågor, och erbjuder tjänster så som styrelseutvärderingar, kandidatbank och nätverksträffar för att främja utvecklingen av styrelsearbete i Sverige. Våra 18 lokalföreningar, som hålls samman av StyrelseAkademien Sverige, bildar ett rikstäckande nätverk från Luleå i norr till Malmö i söder. I Dalarna finns vi sedan 2012 och vi närmar oss 200 medlemmar.

Nationella partners: