Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Stockholm i samarbete med Burro Advisors bjuder in till en utbildning i ägarstyrning och styrelsearbete i onoterade tillväxtbolag

DATUM
Utbildningen omfattar två heldagar: Onsdag den 4 december och torsdag den 5 december 2019 kl.08.30-17.00 båda dagarna.

PLATS
Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90

KOSTNAD
Medlemmar i Styrelseakademien/Burro Advisors nätverk 13 900 kr. Övriga 15 900 kr.  Alla priser är exkl. moms

FÖR VEM
- Ägare och potentiella ägare i tillväxtbolag
- Styrelseledamöter i tillväxtbolag – befintliga samt intresserade
- Investeringsansvariga och utsedda styrelseledamöter i portföljbolag i investeringsverksamhet /fond med fokus på tillväxtbolag
- VD, revisor och övriga i nätverken runt tillväxtbolag

ANMÄL DIG HÄR

För mer information om utbildningen kontakta Camilla Åkerhielm 
tel. 08-400 250 10 eller camilla.akerhielm@styrelseakademien.se

Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan. Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta kansliet på stockholm@styrelseakademien.se

Förening

TillväxtÄgarstyrning och styrelsearbete i onotorade tillväxtbolag

Tillväxtbolagen kan se mycket olika ut men har ett antal kännetecken som utmärker dem från ett ägar- och styrelseperspektiv. De är bolag med en tydlig värdetillväxt- och exitambition, ofta kopplat till någon förväntad tidshorisont.

Bolagen är vanligen onoterade och ofta i behov av extern finansiering (riskkapital) utöver operativt kapital - en återkommande fråga under bolagets tillväxtresa. Ägarlistan blir över tid ofta blandad, bestående av grundare och en eller flera olika externa finansiella investerare med minoritets- eller majoritetsägande.

I praktiken uppstår därför ett antal specifika frågeställningar och utmaningar i styrning av bolaget för ägarna och styrelsen att hantera. Det finns samtidigt en stor möjlighet att bygga- och säkra bolagsvärde genom aktiv ägarstyrning och styrelsearbete.

När ägarna och styrelsen aktivt väljer att utveckla en smart bolagsstyrning i viktiga frågor som till exempel ägarsamarbetet, det praktiska styrelsearbetet och specifika frågor som till exempel finansiering- och exit finns stor möjlighet att både öka och säkra värdetillväxten.

Dessa möjligheter, och många fler, tar vi upp under utbildningen som inledningsvis ger dig grundläggande kunskaper om den svenska bolagsstyrningsmodellen och därefter en fördjupning och bredd inom ägarstyrning och styrelsearbete i Tillväxtbolag med fokus på specifika frågeställningar och värdetillväxt. Det vi tar upp på utbildningen kan direkt omsättas i praktiken.

Upplägg och exempel på innehåll
Dag 1-Grundläggande styrelsearbete och bolagsstyrning
Lärare: Hans P Carlsson

 • Svenska bolagsstyrningsmodellen
 • Styrelser i olika sammanhang
 • Bolagsorganen och deras roller
 • Bemanning av styrelsen och ordförandens roll
 • Styrelsens arbetssätt
 • Juridiska ansvaret

Dag 2:  Fördjupning med fokus på ägarstyrning och styrelsearbete i tillväxtbolag 
Lärare: Åsa Otterlund

 • Vad utmärker onoterade tillväxtbolag - kraven och potentialen
 • Vad bygger värden i ett tillväxtbolag och för vem 
 • Bolagsorganens roller i tillväxtbolag – specifika praktiska ansvar 
 • Hur arbeta smart med aktivt ägande / aktivt styrelsearbete i praktiken – i takt med tillväxtbolagets behov
 • Ansvarssituationer att ha extra fokus på
 • Specifika ägar- och styrelseaktiviteter, bl. a ägardirektiv/aktieägaravtal, styrelsebemanning och ersättning, finansiering/kapitalanskaffning


Vad uppnås med utbildningen
God förståelse för grunderna inom den lagstiftning som styrelsens och ägarnas arbete vilar på i den svenska bolagsstyrningsmodellen, dess olika bolagsorgan och hur det är tänkt att de ska samverka.  Fördjupad förståelse, övning och praktiska verktyg inom de områden i bolagsstyrningen som specifikt rör tillväxtbolagens potential och utmaningar och hur ägarnas och styrelsen kan arbeta för att driva värdetillväxt.

Utbildningen varvas med gruppövningar.

Lärare är Hans P Carlsson, StyrelseAkademien och Åsa Otterlund, Burro Advisors


Hans P Carlsson
har arbetat 25 år inom bank och finans. Han har mycket stor erfarenhet av frågeställningar som berör ägande och bolagsstyrning, förändring av ägande såsom förvärv, försäljning och delägarfrågor med därtill följande beskattning och juridik samt finansiella strukturer. Hans är ackrediterad lärare i StyrelseAkademien.


Åsa Otterlund 
har bred erfarenhet bolagsstyrning från noterade- såväl som onoterade bolag i många branscher och föreningsverksamhet- både i operativa roller, som styrelseledamot och som ägare. Åsa har arbetat länge med investeringar i tillväxtbolag från både fond-, family office- och affärsängel perspektiv. Åsa är Partner på Burro Advisors.

Samarbetspartner
Den här utbildningen är framtagen i samarbete mellan  StyrelseAkademien Stockholm och Burro Advisors. Burro Advisors arbetar med rekrytering av nyckelpersoner samt rådgivning och utvärdering utifrån ägar- och ledarskapsperspektiv. De erbjuder strategiska och långsiktiga partnerskap med en tjänsteportfölj omfattande Executive Search, Advisory Corporate Governance och People & Organisation samt Assessment. I allt vi gör utgår vi från våra gemensamma värderingar. Vi levererar kompromisslös kvalitet och värde i varje uppdrag – i varje kontakt.

Burro Advisors

Nationella partners: