Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

NY RISKUTBILDNING: Allt mer komplexa spelregler i affärsvärlden

DATUM 
Onsdag den 24 april 2019 kl. 9:30 - 12:30

PLATS
Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90

KOSTNAD
Medlemmar i Styrelseakademien 3 900 kr. Övriga 4 900 kr. Inkl. lunchpåse för take away med matig smörgås/wraps och juice. Alla priser är exkl. moms

ANMÄL DIG HÄR

För mer information om utbildningen kontakta Camilla Åkerhielm 
tel. 08-400 250 10 eller camilla.akerhielm@styrelseakademien.se

Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan.
Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta kansliet på
stockholm@styrelseakademien.se

Förening


Är du med i matchen och hur minskar du risken att åka på ett ”rött kort”?

Det är ett allt större fokus på risk i en allt mer komplex och föränderlig omvärld med större krav på effektivitet, konkurrenskraft och tillväxt. Samtidigt ökar omvärldskraven och krav på̊ företagsintern styrning och kontroll, efterlevnad av lagar och regler samt hantering av företags risker och möjligheter.

I praktiken innebär det att hantera osäkerheter som påverkar måluppfyllelse dvs. vilka risker äventyrar oss att nå våra mål, hur vi hanterar risker och möjligheter, såväl för bolaget som för oss själva.

För att tackla dessa utmaningar erbjuder vi en halvdagsutbildning i om hur hantera risker och möjligheter inom styrelsearbete och hållbart företagande för styrelsemedlemmar samt intressenter. 

Halvdagsutbildning i riskhantering
RiskMaturitys utbildningskoncept består av ett antal moduler där vi tillsammans med er bygger en anpassad utbildning. Utbildningen består av en mix av olika utbildningsinslag såsom interaktiva lektioner, praktiska övningar samt konkreta verklighetsbaserade exempel. Agendan anpassas efter syfte, mål och givna förutsättningar.

Ett av syftena med utbildningarna är att deltagare skall kunna tillämpa kunskap och erfarenhet från utbildningen inom sina respektive verksamheter.

Deltagare får bland annat med sig

• Insyn i praktisk riskhantering och en pragmatisk syn på dess olika verktyg

• Hur man idag bör arbeta med risk, ansvar, riskmognad och med vilken så kallad riskaptit

• Vilka lag- och omvärldskrav som ställs på styrelsens riskhantering

• Hur risker identifieras och kategoriseras samt dess konsekvenser

• Hur bidra till hanteringen av bolaget affärsrisker, digitalisering och finansiella samt övriga

• Insyn i oetiskt beteende såsom bedrägerier och korruption samt varningssignaler.

• Hantering av olika risker och situationer

• Grunden för en praktisk och pragmatisk riskkarta


Kursledare
Henrik Frössling,Senior Advisor, RiskMaturity  har lång erfarenhet inom Hållbart företagande med dess riskhantering, bolagsstyrning och compliance. Han har exempelvis arbetat inom såväl ägarledda företag som globalt inom internationella koncerner. Henrik arbetar som senior rådgivare och föreläsare där han erbjuder kunskap som ger företag effektiva verktyg för att hantera risker, bolagsstyrning och compliance.

Nationella partners: