Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Engagerat samtal med valberedningsexperter på börsbolagsseminarium

 Börsbolagsseminarium
Är 90-talisterna redo för styrelseuppdrag i noterade bolag? Hur viktig är egentligen den digitala kompetensen? Och behöver Sveriges styrelsearvoden höjas? Det och mycket mer diskuterades under Styrelseakademien Stockholms seminarium ”Vad är kompetens i valberedningens ögon?” onsdagen den 16 maj.

Kraven på bolagens styrelser har ökat kraftigt de senaste åren. Många möter en allt snabbare teknisk och ekonomisk utveckling och har samtidigt förhoppningar om att kunna expandera utomlands. Valberedningarnas uppgift att föreslå bästa möjliga styrelse innebär därför ett stort ansvar. Så hur tänker de i jakten på de bästa ledamöterna? Vad är kompetens idag och hur lockar de rätt personer till sig?

Under onsdagseftermiddagen den 16 maj samlades styrelseledamöter i noterade bolag för att lyssna till en paneldiskussion ledd av Ossian Ekdahl med Anders Oscarsson, Magnus Skåninger och Helena Stjernholm, samtliga med gedigen erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar.

Seminariet inleddes av Petter Hedborg, VD på Modular Finance, som presenterade färsk statistik avseende börsbolagens styrelsesammansättning. Idag är andelen unika kvinnliga ledamöter i Large Cap – bolag 39%, Mid Cap 31% och i Small Cap 26,9%. Medelåldern för samtliga styrelseledamöter är 57 år.

Paneldeltagarna var överens om att den svenska modellen för bolagsstyrning fungerar väl. Men hur bör man tänka i valberedningen? Paneldeltagarna höll med varandra på flera punkter under seminariet.

Dels så ansåg flera att det var viktigt att förstå vilken kontext ett bolag befinner sig i. Vad är de viktigaste strategiska utmaningarna? Som valberedning måste man lägga mycket tid på att förstå bolagen.

Det diskuterades också att mångfald på pappret inte nödvändigtvis betyder att styrelsen fungerar väl. Istället lyftes vikten av att blanda branschexperter med erfarna styrelseledamöter. Frågan angående ifall digital kompetens i styrelsen verkligen är så viktig lyftes också. Är det verkligen i styrelsen man behöver den?

Gällande genomsnittsåldern uttrycktes oro angående att unga ledamöter kan sakna erfarenheten, och därmed modet, att våga säga nej till exempelvis en stark VD. 90-talisterna togs upp som ett exempel där många kvinnor och män är hungriga på styrelsearbete men att de saknar erfarenhet. Helena tipsade dessa om att börja i ett mindre bolag som inte är börsnoterat för att jobba upp erfarenheten.

Att styrelsearvoden bör höjas var alla överens om. Sveriges arvoden är låga i jämförelse med exempelvis USA. Dessutom är den svenska kronan svag just nu, vilket inte underlättar i rekryterandet av utländska ledamöter.

Vikten av en bra ordförande var också något som diskuterades. Om en styrelse inte fungerar väl kan det ibland vara just ordförande som är problemet. Därför är det viktigt att valberedningen, förutom ordförande, även intervjuar ett par ledamöter för att få en bättre inblick.

Är du styrelseledamot eller större ägare i ett noterat bolag och intresserad av att bli inbjuden till Styrelseakademien Stockholms Börsbolagsseminarium? Skicka en intresseförfrågan till stockholm@styrelseakademien.se

Text: Malin Nyberg

Nationella partners: