Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseakademien Stockholm och Knowit bjuder in till en utbildning i digital affärsutveckling ur ett styrelseperspektiv

DATUM
Utbildningen består av fem unika moduler som omfattar fem halvdagar vardera mellan kl. 08.00-12.00.

Kurstart: Hösten 2020

COACHING
Varje deltagande företag erhåller 1 timme företagsunik konsultation per kurstillfälle, totalt 5 timmar, som leds av en erfaren managementkonsult med spetskompetens inom respektive modul.

PLATS
Knowit, Klarabergsgatan 60, receptionen på plan 4, Stockholm

KOSTNAD
Medlemmar i StyrelseAkademien betalar 37 900 kr. Övriga 39 900 kr. Alla priser är exkl. moms. Förmiddagsfika ingår.

Pris för en andra deltagare från samma företag är 29 900 kr. För ytterligare kursdeltagare från samma företag blir priset därefter 24 900 kr per kursdeltagare.

FÖR VEM
- Ägare
- Erfarna Styrelseledamöter
- Investeringsansvariga och utsedda styrelseledamöter i portföljbolag

FÖRKUNSKAPER
Vi ser gärna att du gått StyrelseAkademiens utbildning Rätt fokus i styrelsearbetet eller har gått motsvarande. Samt att du är aktiv styrelseledamot och har ett eller flera uppdrag.

ANMÄL DIG HÄR

För mer information om utbildningen kontakta Camilla Åkerhielm, StyrelseAkademien Stockholm tel. 08-400 250 10, camilla.akerhielm@styrelseakademien.se, eller Jakob Kulas, Knowit, tel. 0730-356310, jakob.kulas@knowit.se.

Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan. Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta kansliet på stockholm@styrelseakademien.se

Förening

Digital affärsutveckling ur ett styrelseperspektiv - Kursstart Hösten 2020

Digital kompetens i styrelsen ökar vinsten. Mer än tre personer i styrelsen med digital kompetens ger, högre vinst, högre omsättningsökning och högre ROA (Return on assets) än med två eller mindre med digital kompetens.

De senaste decenniernas utveckling har medfört behov av styrelsemedlemmar med förståelse för digitalisering inom såväl affärs- och verksamhetsfrågor som informationstekniska frågor.
Hög kompetens inom digitalisering och innovation ökar sannolikheten för att verksamheten blir mer effektiv, ökar sin konkurrenskraft och blir mer lönsam samtidigt som man blir bättre på att undvika kriser.

I samarbete med Knowit har StyrelseAkademien Stockholm tagit fram ett unikt utbildningsprogram för erfarna styrelseledamöter som kommer bidra till att deras företag blir framtida vinnare. Denna utbildning har starkt tillämpningsfokus och näringslivsanknytning där tonvikten ligger på strategiskt tänkande, innovation, utveckling, ledning och styrning ur ett styrelseperspektiv.

Kursupplägg
Utbildningen varvas med teori och gruppövningar. Mellan kurstillfällena kommer kursdeltagarna att arbeta med praktiska och verksamhetsanknutna övningar. Varje deltagande företag erhåller dessutom 1 timme företagsunik konsultation per modul, totalt 5 timmar, som leds av en erfaren managementkonsult med spetskompetens inom respektive modul:

• Modul 1 - Digital strategi och affärsutveckling
• Modul 2 – Cybersecurity och juridik
• Modul 3 – Framtidens organisation och digital innovation
• Modul 4 – Datadriven tillväxt
• Modul 5 – Effektivitet och automation

Vad uppnås med utbildningen
Målet är att ge dig som idag är en erfaren styrelseledamot den digitala kompetens som krävs för att du ska kunna förstå, identifiera och analysera befintliga affärsmodeller samt utveckla nya digitala strategier och affärsmodeller som möter dagens och morgondagens krav.

Samarbetspartner
Knowits vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer Knowit från andra konsultbolag. När Di korade Stockholmsbörsens bästa it-konsulter 2018 tog Knowit hem förstapriset. 2019 tilldelades Knowit priset som börsens mest jämställda bolag av stiftelsen Allbright.

Kursinformation
Samtliga utbildare och coacher är erfarna managementkonsulter verksamma på Knowit och har sina spetskompetenser inom respektive modul.

 

Modul 1 - Strategi och affärsutveckling
Det är tydligt att digitalisering och artificiell intelligens kommer att vara en avgörande del i verksamheters och länders konkurrenskraft, överlevnad samt existensberättigande. Dina val idag avgör om du står stark imorgon och i framtiden. Därför är strategin viktigare idag än på mycket länge. Så mycket som vartannat svenskt företag saknar ännu en digitaliseringsstrategi. Hur ser det ut hos dig?

Vi hjälper dig att identifiera, sortera ut och ta tillvara på digitala möjligheter så att du praktiskt lyckas med din digitala transformation. Tillsammans med dig tar vi ett helhetsgrepp och börjar på högsta ledningsnivå för att positionera dig och din verksamhet i en ny digital verklighet.

 • Digital utveckling som en naturlig del av affärsplanen
 • Portföljstyrning och finansiering
 • Krav på operativmodell för framgångsrik exekvering
 • Kompetensförsörjning

Kursledare/coacher

Jakob Kulas, har arbetat i över 20 år som företagsledare och styrelseproffs och har lång erfarenhet av hur man arbetar strategiskt med digital affärsutveckling i en styrelse.

Maja Robertsson, har över 15 års erfarenhet av ledande befattningar från mellanstora och stora organisationer och besitter omfattande kunskap i strategiutveckling och strategiexekvering inom både IT och verksamhet

 

Modul 2 - Cybersäkerhet & juridik
Sverige är idag helt beroende av it samtidigt som samhället utsätts för allt fler cyberattacker, inom både näringsliv och offentlig sektor. Det finns även många nya möjligheter att utveckla vårt samhälle genom digitalisering som inte nyttjas fullt ut. Ett exempel är molntjänster.

För att bli riktigt bra på cybersäkerhet krävs många infallsvinklar och erfarenheter. Dessa finns i gränslandet mellan it, juridik och affärer. Säkerhet är också en strategisk fråga som behöver involvera styrelsen och företagsledningen för att framtidssäkra organisationen. Först då kan organisationen nyttja möjligheterna fullt ut samtidigt som vi tillsammans bidrar till ett tryggare digitalt samhälle.

 • Hur kan ett bolag få konkurensfördelar genom att aktivt arbeta med cybersäkehet och juridik.
 • Hur kan du som styrelseledamot säkerställer att bolaget har kontroll över sina digitala risker samt följer relevant lagstifning.
 • Vilka är det mest aktuella frågorna just nu inom cybersäkerhet och juridik.
 • Hur bör organisaitonen se ut och vilket behov av kompetens finns.

Kursledare/coacher

Åsa Schwarz, har över 20 års erfarenhet av cybersäkerhet, uppskattad föreläsare, författare.och blev utsedd till årets säkerhetsprofil (2017). Hon är även styrelseledamot i ibland annat Precise Biometics noterad på Stockholmsbörsen.

Richard Oehme, är senior rådgivare inom säkerhet på Knowit. Han har tidigare arbetat på MSB där han under åtta års tid varit chef för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Richard är också ordförande i SOFF:s (Säkerhets- och försvarsföretagen) cybergrupp och en efterfrågad föreläsare.

 

Modul 3 - Framtidens organisation och innovation
Digitalisering och en snabbt föränderlig värld ställer stora krav på företag idag. Ett ökat inre och yttre tryck gör att organisationsformer och arbetssätt behöver vara snabbrörliga och lätta att ändra. Fokus på effektivisering, högre produktivitet, bättre lönsamhet och nöjdare medarbetare och kunder gör att organisationer behöver anpassa sig, utvecklas eller avvecklas. Det moderna ledarskapet präglas av en ökad grad av samarbete och tillit och är viktigare än någonsin. När medarbetare i stor utsträckning är lättrörliga krävs att organisationens kultur är genuin och grundad i sunda värderingar och önskade beteenden.

Framtiden tillhör dem som blir snabbare, mer innovativa och flexibla. Att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter är en viktig pusselbit, men det är de som verkligen förstår kundernas växlande behov som kommer att överleva och utvecklas. Att investera i strukturer, medarbetare och strategier som klarar snabba byten av riktningar är en nyckelförmåga.

 • Utveckla organisationen, beteenden och förmågor
 • Bygg effektiva team och skapa psykologisk trygghet
 • Led genom att fokusera på samarbete, förändring och önskade beteenden
 • Snabbrörliga arbetssätt och hur de kan omsättas i praktiken
 • Innovation på 20-talet
 • From the trenches, do’s and don’ts kring framtidens organisation


Kursledare/coacher

Fredrik Höök, har 25 års erfarenhet från ledande befattningar bl.a. som VD, styrelseordförande och affärsområdeschef. Han har mycket stor erfarenhet av frågeställningar som berör ägande och bolagsstyrning, organisation och förändring.

Filip Backström, har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta på exekutiv företagsledningsnivå och arbetar som seniorkonsult inom digitalisering, organisationsutveckling och portföljstyrning samt som styrelseledamot i ett flertal företag och organisationer.

 

Modul 4 - Datadriven tillväxt
Många organisationer har bra metoder och verktyg för att samla in stora mängder data. 

En utmaning är att snabbt och effektivt få ut relevant information från olika datakällor och omvandla fakta till insikter i realtid - men det är inte alla som mäktar med att dra så exakta slutsatser som möjligt i det tempo som krävs idag.

Vissa organisationer brottas även med att de inte vet vilka beslut och processer som kan gynnas av datadrivna insikter, och vilka som inte gör det. Därför är det viktigt att hantera dessa utmaningar för att kunna skapa värde i verksamheten.

 • Effekt av att använda data i större utsträckning
 • Egenskaper hos en data-driven organisation
 • Val och prioritering av förmågor
 • Genomförande för att bli mer data-driven

Kursledare/coach

Henrik Carlsson, är ansvarig för Knowits erbjudande kring data-driven tillväxt med erfarenhet och kunskap i de olika delarna det innebär att bli data-driven: kultur, data, teknologi och processer.

Daniel Rexed har över 25 års erfarenhet av informationshantering varav de senaste 15 åren med strategisk rådgivning till stora och små organisationer runt den datadrivna agendan både i linjeroll och som konsult.

 

Modul 5 - Effektivitet & automation

Ett av de allra viktigaste elementen för att lyckas med den digitala transformation som många organisationer genomgår är att utveckla och ständigt arbeta med effektivisering och införa intelligent automation.

Effektiva och automatiserade digitala processer öppnar upp för en rad nya möjligheter som större intäkter, lägre kostnader, högre kvalitet, kortare ledtider och ökad kontroll.

Att digitalisera ett företag för att få operativ effektivitet ställer inte bara krav på rätt teknik, utan medför oftast behov av en förändring, av både företagskultur och organisation. Utan förändringsvilja till rätt kompetens och verksamhetskunskap når organisationen inte önskade effekter. När dessa viktiga faktorer är på plats uppstår stora nyttor för dig, dina medarbetare, dina kunder och dina kunders kunder. I denna modul får du lära mer om:

 • Omvärlden – Vad görs i omvärlden och vad innebär intelligent automation för företagen?
 • Digitalisering av vad? Vad kan/ska man effektivisera och automatisera?
 • Ständiga förbättringar. Ett pågående arbete, vad krävs av organisationen?
 • Framtiden och tekniska möjligheter

Kursledare/coach

Carin Strindmark, har 10 år erfarenhet som VD och av styrelsearbete och 20 års erfarenhet av att arbeta med organisations- och processutveckling med stöd av ny teknik för att utveckla affär och verksamhet.

Bertil Nordlund har mer än 20 års erfarenhet som senior rådgivare varav drygt 10 år som VD och styrelseledamot. Har lång erfarenhet av att arbeta med organisations- och verksamhetsutveckling med stöd av marknadens aktörer och ny teknik.

Nationella partners: