Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

KONTAKT Stockholm

Facebook LinkedIn 

stockholm@styrelseakademien.se
08-400 250 10

-----------

BESÖKSADRESS

StyrelseAkademien Stockholm 
Hamngatan 15 
111 47 Stockholm

Orgnr. 802018-3474

-----------

FAKTURAADRESS

Vi tar företrädesvis emot fakturorna via e-post. 
Endast en faktura i varje mail, i pdf-format
invoice.styrelseak.6404275@cdc.continiaonline.com

För frågor kring ekonomi maila till stockholm@styrelseakademien.se

Styrelseakademien Stockholm
c/o Företagarna
106 67 Stockholm

30 dagars betalningsfrist. Referens ska alltid anges.

-----------

DOKUMENT

-----------

STRATEGISKA PARTNERS

VÄGEN TILL EN VÄRDESKAPANDE STYRELSE

Stockholmsregionen är en tillväxtmotor för hela landet. Var tredje krona i ekonomin skapas här. Uppsala är det län som har den högsta tillväxttakten i riket. Ska hjulen fortsätta att snurra behöver vi lönsamma, konkurrenskraftiga företag. Då är en ökad professionalism i bolagsstyrningen en viktig framgångsfaktor.

Därför har vi skapat en mötesplats där alla som vill kan lära sig mer om bolagsstyrning och knyta värdefulla kontakter. I Stockholm och Uppsala vänder vi oss till allt från startups till de större börsbolagen, men välkomnar naturligtvis alla som är intresserade av styrelsefrågor.  

Flera gånger om året arrangerar vi medlemsfrukost eller -luncher med paneldiskussioner eller föredrag om något aktuellt ämne. Förutom ett stort  och kvalitetssäkrat baskursutbud har vi även ett tiotal specialkurser i relevanta ämnen – allt för att göra dig bättre rustad att möta framtiden.

Välkommen! 

Vi som arbetar på StyrelseAkademien Stockholms kansli

Verksamhetschef
Charlotte Gustavsson
070 391 49 44

Utbildningsansvarig
Camilla Åkerhielm
073 535 48 35

Medlem- och eventansvarig
Anneli Ehrling

073 546 80 00

Ansvarig Uppsala
Erik Jonzon
073 901 96 91

Styrelseakademien Stockholm/Uppsalas styrelse 2020

Christer Nilsson

Ordförande
Christer Nilsson

Paula Björnstjerna

Ledarmot
Paula Björnstjerna

 

 

Susanne Jacobson

Ledarmot
Susanne Jacobson

 

 

Nationella partners: