Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

KONTAKT Stockholm/Uppsala

Facebook LinkedIn

stockholm@styrelseakademien.se
08-400 250 10

-----------

BESÖKSADRESS

StyrelseAkademien Stockholm 
Hamngatan 15 
111 47 Stockholm

-----------

FAKTURAADRESS

Vi tar företrädesvis emot fakturorna via e-post. 
Endast en faktura i varje mail, i pdf-format
invoice.styrelseak.6404275@continiaonline.com

För frågor kring ekonomi maila till stockholm@styrelseakademien.se

Styrelseakademien Stockholm
c/o Företagarna
106 67 Stockholm

30 dagars betalningsfrist. Referens ska alltid anges.

-----------

KANSLI

Verksamhetschef: Charlotte Gustavsson, 070 391 49 44
Administration: Karin Olofson, 073 535 62 35 
Utbildning: Camilla Åkerhielm, 073 535 48 35
Event: Anneli Ehrling, 073 546 80 00
Pressansvarig: Malin Nyberg, 073 775 00 60
Ansvarig i Uppsala: Erik Jonzon 073 901 96 91

-----------

STRATEGISKA PARTNERS

VÄGEN TILL EN VÄRDESKAPANDE STYRELSE

Stockholmsregionen är en tillväxtmotor för hela landet. Var tredje krona i ekonomin skapas här. Uppsala är det län som har den högsta tillväxttakten i riket. Ska hjulen fortsätta att snurra behöver vi lönsamma, konkurrenskraftiga företag. Då är en ökad professionalism i bolagsstyrningen en viktig framgångsfaktor.

Därför har vi skapat en mötesplats där alla som vill kan lära sig mer om bolagsstyrning och knyta värdefulla kontakter. I Stockholm och Uppsala vänder vi oss till allt från startups till de större börsbolagen, men välkomnar naturligtvis alla som är intresserade av styrelsefrågor.  

Flera gånger om året arrangerar vi medlemsfrukostar eller -luncher med paneldiskussioner eller föredrag om något aktuellt ämne. Förutom ett stort och kvalitetssäkrat baskursutbud har vi även ett tiotal specialkurser i relevanta ämnen – allt för att göra dig bättre rustad att möta framtiden.

Välkommen!  

Styrelseakademien Stockholm/Uppsalas styrelse 2019

 

Nationella partners: