Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

KONTAKT Stockholm

Facebook LinkedIn

stockholm(at)styrelseakademien.se
08-400 250 10

-----------

BESÖKSADRESS

StyrelseAkademien Stockholm 
Hamngatan 15
111 47 Stockholm

-----------

FAKTURAADRESS

Obs! Ny leverantörsfakturor från och med 1 mars 2018.

Vi tar företrädesvis emot fakturorna via e-post. 
Endast en faktura i varje mail, i pdf-format
inbox.lev.203996@arkivplats.se

StyrelseAkademien Stockholm
c/o Hjorth & Partners AB
Gotlandsgatan 46
116 65 Stockholm

30 dagars betalningsfrist. Referens ska alltid anges.

-----------

KANSLI

Vd: Jessica Stark, 070-333 32 43 
Administration: Karin Olofson, 073 535 62 35 
Utbildning: Camilla Åkerhielm, 073 535 48 35
Ekonomi: Matilda Öhlin, 08 400 250 10
Event: Anneli Ehrling, 073 546 80 00
Kontakt Uppsala: Ulrika Moström Ågren 070 999 61 77

-----------

STRATEGISKA PARTNERS

VÄGEN TILL EN VÄRDESKAPANDE STYRELSE

Stockholmsregionen är en tillväxtmotor för hela landet. Var tredje krona i ekonomin skapas här. Ska hjulen fortsätta att snurra behöver vi lönsamma, konkurrenskraftiga företag. Då är en ökad professionalism i bolagsstyrningen en viktig framgångsfaktor.

Därför har vi skapat en mötesplats där alla som vill kan lära sig mer om bolagsstyrning och knyta värdefulla kontakter. I Stockholm vänder vi oss till allt från startups till de större börsbolagen, men välkomnar naturligtvis alla som är intresserade av styrelsefrågor.  

Flera gånger om året arrangerar vi medlemsfrukostar eller -luncher med paneldiskussioner eller föredrag om något aktuellt ämne. Förutom ett stort och kvalitetssäkrat baskursutbud har vi även ett tiotal specialkurser i relevanta ämnen – allt för att göra dig bättre rustad att möta framtiden.

Välkommen!  

Ordförande Gunvor Engström & vd Jessica Stark 


Styrelseakademien Stockholms styrelse 2017/2018

Nationella partners: