Filtera på:




StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

SPECIALErbjudande endast till medlemmar i StyrelseAkademien Stockholm

Nedanstående erbjudanden kommer du endast åt i inloggat läge.

Förutom ett späckat program av kunskaps/nätverkshöjande medlemsaktiviteter, tillgång till vår kunskapsbank och kandidatbank, möjlighet att teckna vår unika ansvarsförsäkring och rabatt på utbildningar, litteratur och styrelse/vd-utvärdering  erbjuder StyrelseAkademien Stockholm även nedan framtagna specialerbjudanden:

STYRELSEHJÄLPEN –  vi besvarar dina styrelserelaterade frågor!

Som medlem i Styrelseakademien Stockholm är du välkommen att vända dig till oss med dina frågor kring styrelsearbete. Tjänsten är kostnadsfri för medlemmar i Styrelseakademien Stockholm.
Logga in till STYRELSEHJÄLPEN 

Inspelade medlemsevent

Då intresset för våra medlemsfrukostar och medlemsluncher är väldigt stort, väljer vi nu att filma dessa. På så sätt kan du se på seminariet i lugn och ro, när det passar dig.

Den 12 september 2019: Styrelsen behöver en egen kompass i digitaliseringen | Logga in
Den 12 april 2019:
Ge plats för artificiell intelligens i styrelsearbetet | Logga in
Den 11 februari 2019: Utveckla ditt företag med en bra rollfördelning i styrelse och ledning (Uppsala) | Logga in
Den 7 februari 2019: Så säkrar du cybersäkerheten | Logga in
Den 29 november 2018: Styrelsens arbete med icke-finansiella mål | Logga in
Den 27 november 2018: Valberedningen - En nyckelfunktion | Logga in
Den 5 februari 2018: Beskattning av styrelsearvoden – status och vägen framåt | Logga in
Den 25 april 2018: Företagskultur med bl a Mia Törnblom och Sven Hagströmer | Logga in
Den 1 juni 2018: Bolagets finansiering - vad gör styrelsen? | Logga in
Den 5 september 2018: Advisory board – så fungerar det | Logga in
Den 23 oktober 2018: Vägen till styrelseuppdrag | Logga in

Medlemsrabatter externa tjänster

Boardeaser - din digitala styrelseportal
Bordeaser  förenklar ert styrelsearbete och effektiviserar er rapportering. Smidiga styrelsemöten och smart dokumenthantering med hög säkerhet. Som medlem i StyrelseAkademien Stockholm får ni 3 fria testmånader och 25% rabatt.
Logga in och läs mer

Hubbster:Activate – ett digitalt stöd för strategiaktivering
Hubbster:Activate är en digital metod som frigör och konkret aktiverar medarbetarengagemang i linje med en företagsstrategi, plan eller kultur - bottom-up. Utifrån ett styrelseperspektiv kan implementering och uppföljning av strategier och förändringsarbete bättre realiseras, där styrelsen får en djupare insikt och kännedom av den operativa genomförandefasen. Som medlem i Styrelseakademien Stockholm erhåller du 25 % rabatt på Hubbster:Activate. 
Logga in och läs mer

Rabatterat medlemskap i nationella styrelseinstitut
Som medlem i StyrelseAkademien har du möjlighet att även bli medlem hos några av ecoDa’s nationella styrelseinstitut till rabatterat pris. För att få mer information om eventuella krav för medlemskap hos respektive förening, gå in på länken nedan för en överblick över de olika styrelsinstitut samt kontaktpersoner i StyrelseAkademiens internationella utskott.
Läs mer

Nationella partners: