Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Många nya regler inför årsstämmorna
Föreningsstämma

Många nya regler påverkar noterade bolag inför stämmosäsongen 2018, påminner Advokatfirman Lindahl.
2018 införs en hel rad nya regler som lägger press på företagen. Har du koll på GDPR, NIS-direktivet och PSD2?

- Jag skulle säga att det är ovanligt mycket på gång nu, och det mesta handlar om hur data ska behandlas, om integritetsskydd och privacy, säger David Frydlinger som är advokat och ansvarig för information and communication technology på advokatfirman Lindahl.

Länk till artikel i Computers Sweden med lista på alla nyheter

 

 

 

 

Aktiespararna vill ha oberoende ledamöter

Claes Folkmar

Minst tre oberoende ledamöter. Det är Aktiespararnas krav inför stämmorna.
Under årsstämmosäsongen 2018 ägnar Aktiespararna följande tre kärnfrågor särskild uppmärksamhet:

  • Minst tre oberoende styrelseledamöter
  • Digitalisering av bolagsstämman
  • Tid- & intressekonflikter/mångsyssleri

Det skriver Aktiespararna i sitt nyhetsbrev inför stämmosäsongen 2018. Enligt organisationen bör ett börsbolag ha minst tre ledamöter som står oberoende från ägarna. Det stärker förtroendet för att det är värdeskapandet som står i fokus.

”I herrelösa bolag, där risken för ett kontrollägarskifte typiskt är överhängande, utgör de oberoende ledamöterna en garanti för att ett bud ska kunna få en korrekt styrelsebehandling”, skriver Aktiespararna.

Dessutom anser Aktiespararna att det är en rimlig ambition att alla aktieägare ska ha lika goda möjligheter att delta i diskussionerna som förs på stämman, och i förlängningen också kunna rösta på stämman. Detta förutsätter att man satsar på digitalisering.

Den tredje kärnfrågan handlar om att en del styrelseledamöter har för många uppdrag.
"Aktiespararna bekämpar mångsyssleriet. Att vissa individer sitter på för många styrelseposter, gynnar varken bolagen eller aktieägarna. Även om Aktiespararna delvis har nått framgång i sin kamp mot mångsyssleri, tillkommer nya mångsysslare”, konstaterar Claes Folkmar, chef för Aktiespararnas Marknadsbevakning.

 

 

 

 

 

Obalans i valberedningarna
Tove Dahlgren

Det råder fortsatt dålig jämställdhet i börsbolagens valberedningar. Det visar en rapport från Allbright-Stiftelsen.
I år lägger nästan 300 valberedningar fram sina förslag, som nästan alltid antas. Rapporten visar att det i endast 13 procent av valberedningarna finns en kvinna. Det är samma resultat som 2012. I hälften av valberedningarna finns ingen kvinna alls.

Rapporten visar också att i de tre börsbolag som har en majoritet av kvinnor i valberedningen, är också styrelserna mer jämställd. De tre bolagen är Academedia, Dedicare och Kapp-Ahl.

Bland de 57 procent som har mansdominerade valberedningar är det 76 procent som inte har jämställda styrelser.

”Valberedningarna flyger fortfarande under radarn”, skriver Tove Dahlgren, tf vd för Allbright.

Läs hela rapporten

 

Cyberhoten utmanar styrelsen

En av de främsta tillväxtbranscherna i världen är cyberbrottsligheten.
En avkastning på 500 % är vad en investerare kan förvänta sig, om hen skulle bestämma sig för en kriminell karriär. Vi kan se hur det i nätets undervegetation handlas med inloggningsuppgifter, skadliga koder och insiders. De främsta syndikaten har fullt utvecklad support med byte av filformat och användartips. Det finns till och med möjlighet att recensera produkter och tjänster som vore det Tripadvisor. Likt rovdjur letar man helst efter svaga byten.

Trots hoten finns det goda möjligheter att reducera risken, men det kräver förstås hårt arbete och pannan i djupa veck. Kunskap och kunskapsutbyte är lätt att bära. Att tala med organisationens informationssäkerhetsföreträdare om den egna säkerhetsanalysen är en bra början. Det leder med naturlighet till en dialog i styrelserummet för att gemensamt försöka förstå den effekt cyberrisker har på den egna affären eller uppdraget, och hur dessa risker kan hanteras. Många har också andra roller i andra styrelser eller operativa ledningar, vilket gör att det går att skaffa sig referenser genom att tala generellt med andra om dessa fenomen. 

När ett systematiskt säkerhetsarbete är genomfört, så blir en viktig fråga hur investeringsbehovet ser ut. Att lägga pengar på att värja sig mot dessa hot är förstås förargligt, det tar dessutom också tid och energi från andra saker som behöver göras. 

Här blir det en fråga om utblick. Är detta en utgift för skademinimering, en licens för att få operera på marknaden eller kan vi till och med vinna konkurrensfördelar genom att höja oss över mängden? Svaret påverkas givetvis av de unika förutsättningarna, men leder ofta till en fördjupad förståelse av marknadens perspektiv och en ökad samsyn om vägen framåt.

Kontaktperson - Johan Wiktorin, PwC Director Intelligence Cyber Security

 

 

IMM bjuder in till ett kostnadsfritt seminarum 20 & 21/3

Ladda ner inbjudan

Nationella partners: